Thành tích công ty Khánh Thịnh

​Bằng khen
- UBND Tỉnh
- UBND Thành phố
- Bộ Giao Thông Vận Tải
- Mặt trận TQVN
- TW Hội chữ thập đỏ VN
- Phòng TM Công nghiệp Việt nam
- Hội DN vừa và nhỏ Việt Nam
Kỷ Niệm Chương
Cúp Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam
- Doanh nghiệp vận tải an toàn năm 2012

Các tin mới:
Các tin khác: