Thái Nguyên - Lai Châu


STT

Tuyến

Biển số xe

Giờ xuất bến

Điện thoại

Thái Nguyên

Lai Châu

1

Thái Nguyên

Lai Châu

20L-4525

(xe ngày)

5h00

 

5h15

 

0943.939 026

2

Thái Nguyên

Lai Châu

20L-49 09

(xe ngày)

5h00

 

5h15

 

0168.658 383

3

Thái Nguyên

Lai Châu

20B-000.25

(xe giường nằm)

16h30

16h00

0988.723 400380.25 nằm

4

Thái Nguyên

Lai Châu

20B-002.51

(xe giường nằm)

16h30

16h00

0968.158.286

Các tin mới:
Các tin khác: