Thái Nguyên - Mỹ Đình

STT

Biển Số xe

Điện Thoại

Giờ Xuất bên

Chi chú

TN

Mỹ Đình

1

20B-01702

0962382567

7h10

8h10

8h40

10h00

10h50

14h35

15h30

18h30

6h10

11h30

12h20

13h10

14h30

15h20

17h15

19h00

Lịch cụ thể từng xe tại đây

2

20B-01754

0968724986

3

20B-017740966925665

4

20B-00321

0966925665
Từ ngày 1/8/2016 toàn bộ tuyến chuyển về Bến xe Trung Tâm Thành Phố Thái nguyên, giờ xuất bến vẫn không thay đổi

Các tin mới: