Tuyến Thái Nguyên - Hòa Bình

Bến xe TT TP Thái nguyên đi Bến Xe Lạc Sơn

Tuyến Đại Từ (Thái Nguyên) - Phù Yên (sơn la)

Tuyến Đại Từ (Thái Nguyên) - Phù Yên (sơn la)

Tuyến Thái Nguyên - Lai Châu (mới) qua SAPA

Tuyến Thái Nguyên - Lai Châu (mới) qua SAPA

Tuyến Phổ Yên - Đình Lập (Lạng Sơn)

Tuyến Phổ Yên - Đình Lập (Lạng Sơn)

Đại từ _ Hải Hậu (Nam Định)

Đại từ _ Hải Hậu (Nam Định)

Thái Nguyên - Gia Lâm

Thái Nguyên - Gia Lâm

Thái Nguyên - Giáp Bát

Thái Nguyên - Giáp Bát

Thái Nguyên - Thái Bình

Thái Nguyên - Thái Bình

Thái Nguyên - Bắc Kạn

Thái Nguyên - Bắc Kạn

Thái Nguyên - Thanh Hóa

Thái Nguyên - Thanh Hóa